Ieri, miercuri, 11.02.2015, a fost depusă și înregistrată o cerere adresată președintelui Uniunii Scriitorilor, domnul Nicolae Manolescu, de către 29 de prozatori, poeți, dramaturgi, critici și traducători, membri ai U.S.R. Documentul arată determinarea unui grup ce cuprinde scriitori din toate generațiile de a se face lumină în activitatea întru totul lipsită de transparență a asociației din care fac parte, deciziile și acțiunile nedemocratice ale conducerii fiind astăzi contestate, în mod oficial și legal, conform statutului și regulamentelor de funcționare a instituției. Este un pas important în sensul clarificării absolut necesare a unei serii de probleme care erodează continuu credibilitatea și funcționarea coerentă și democratică a Uniunii Scriitorilor din România.

 

„CĂTRE

Uniunea Scriitorilor Din România

În atenţia Domnului Preşedinte Nicolae Manolescu, a Comitetului Director şi a Consiliului U.S.R.

Domnule Preşedinte,

Domnilor  Consilieri,

Noi, semnatarii acestei cereri, vă solicităm să puneţi pe Ordinea de Zi a şedinţelor Comitetului Director şi a Consiliului U.S.R. (din primul trimestru al anului 2015) următoarele documente şi informări, conform Statutului Uniunii Scriitorilor din România şi al O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații:

  1. Rapoartele de activitate şi situaţiile financiare ale U.S.R. pentru anii 2012, 2013 şi 2014, conform dispozițiilor art.41 lit. e) şi f), art. 74 alin.(2) din O.G. 26/2000;
  2. Rapoartele Comisiei de cenzori a U.S.R. pentru anii 2012, 2013 şi 2014;
  3. Dovada publicării, în ultimii trei ani, a  Rapoartelor de activitate şi a situaţiilor financiare anuale ale U.S.R. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, conform art.74 alin.(2) din O.G. 26/2000, precum și dovada publicării acestor documente pe pagina web a U.S.R.;
  4. Raport cu privire la situaţia la zi a patrimoniului (mobil şi imobil) al U.S.R., precum şi a exploatării acestui patrimoniu;
  5. Rapoartele anuale pentru anii 2012, 2013 şi 2014 cu privire la situaţia financiară a sumelor colectate de către U.S.R. în temeiul Legii nr. 35/1994 cu privire la timbrul literar, precum şi Rapoartele anuale pentru aceeași perioadă cu privire la destinaţia sumelor colectate.
  6. Informare cu privire la criteriile pentru obţinerea indemnizaţiei de merit, precum şi numărul şi numele celor care beneficiază din partea U.S.R. de indemnizaţiile de merit.
  7. Convocarea Adunării Generale a U.S.R., în sesiune extraordinară, conform art.16 din Statutul U.S.R. şi în temeiul art. 21 alin.(4) din O.G. 26/2000.

De asemenea, vă solicităm să ne comunicați și câte un exemplar scris în original sau conform cu originalul a tuturor actelor mai sus menționate.”

 

Semnatari:

Dan Mircea Cipariu, Adrian Suciu, Paul Vinicius, Ştefania Coşovei, Dan Iancu, Anca Mizumschi, Octavian Soviany, Cristian Tiberiu Popescu, Nicoleta Popa, Lucian Vasilescu, Vasile Gogea, Vasile Baghiu, Ştefan Manasia, Ionel Ciupureanu, Alexandru Uiuiu, Dumitru Crudu, Ovidiu Nimigean, Mariana Codruţ, Rita Chirian, Mugur Grosu, Cosmin Perţa, Lucian Perţa, Florin Iaru, Peter Sragher, Ioana Crăciunescu, Alexandru Mica, Ioana Greceanu, Valeriu Mircea Popa, Cristian Teodorescu

 

Tags: , ,