Peste puţin timp va începe războiul
atunci ne vom năpusti unul asupra altuia ne vom vâna
asemenea fiarelor ieşite la lumina lunii ca să-şi caute prada
primii care se vor ucide între ei vor fi bărbaţii
asta se va face din ura acenstrală a celui care îşi apără casa
pentru că ura porneşte din iubire
iar asta o ştiu cel mai bine femeile
ele vor fi cele care vor urma
vor ucide cu dragoste cu devoţiune
faţă de bărbaţii lor dispăruţi
apoi vor urma copiii
inimile lor vor fi dure ca piatra
din care se construiesc crucile
după un timp nu va mai fi nici iubire nici ură
ne vom ucide cu indiferenţa celui care
nu mai simte nimic şi nu mai aşteaptă nimic
vom ucide fără să mai ştim pe cine şi de ce
bărbatul îşi va ucide femeia
femeia îşi va ucide copiii
copiii se vor ucide unul pe altul
cu aceeaşi îndemânare cu care
odinioară mânuiau jucăriile
la sfârşit vor coborî din cer nişte îngeri
vor păşi uşor peste cadavrele noastre
uitându-se la ele cu o imensă tristeţe
apoi vor lua bucată cu bucată le vor lipi la loc
încercând să le potrivească atent
mici bucăţi din fiecare vor ajunge la fiecare
pentru că lucrurile nu pot fi niciodată ca la început
uneori iubirea se amestecă cu ura
coasta femeii cu coasta bărbatului
copiii cu îngerii iviţi din abis