MARGENTO

NOI POEȚI „AMERICANI” POEȚI STRĂINI (antologie asamblată computational) / “US” Poets Foreign Poets (a computationally assembled anthology)

Cu o prefaţă de Ion Bogdan Lefter

Editura frACTalia, București, 2018

Antologator: Chris Tanasescu

Traducători: ​Raluca Tanasescu, Chris Tanasescu, Marius Surleac

Poemul graf, concepție și algoritmi; vizualizări de rețele: Chris Tanasescu

Aplicații de analiză computațională și generare de poezie: Vaibhav Kesarwani, Diana Inkpen, Chris Tanasescu

*

With its programmer, algorithmic generator, and input or human authored text on one side, and the (potentially, or temporarily) final text(s) and reader on the other, “US” Poets Foreign Poets illustrates how poems stemming from disparate creative presuppositions, nations, or creative modalities—and otherwise might be perceived as strange bunkmates—may be effectively bridled and expand together through technological lenses. As a result of Herculean efforts by its editors, this anthology illuminates how writing that appears to be on the fringe directly links to what has been determined to be mainstream. This volume, with its built-in transcreation, is effusive with poetry from the human within and the algorithmic generator. Bursting with substance blasting on and on and on and on, the book further proceeds to uniquely chart how disconnected approaches to language may be distinctly connected. Applied and rigorous investigative scholarship (and editorship) in Digital Humanities herein brings to readers not only a hefty assemblage of diverse voices, but, through algorithm(ag)ic processes delivers fascinating graphical partnering amongst its contents. There’s a propulsiveness to this compilation that is seemingly unprecedented, a written compendium that refracts, and makes something with its own work. Conceptual policers and polarity are warlings, sometimes dismissively casting out cats for medi(a)cament. Metalurgically heated at conversion, poetry-beam convertible larks become aview within. Strategical stratiforms it seizes! This fiery first autoscopy becomes poetry’s alto alternate, which matters because the looney hobnailed beach of tradition (which manoeuvres like pterodactyls into psychologies and the surprise latchkey of being in reverse) is surrounded, lashing reviewers to lathy mythologers who have conspired to produce this collection.

Christopher Funkhouser

 

Prezenta antologie bilingvă tradusă şi asamblată computaţional în spiritul şi forma poemului-graf este un eveniment editorial fără precedent în spaţiul culturii noastre, unde poezia digitală reprezintă încă un domeniu de avangardă, frecventat de un număr restrâns de iniţiaţi. În fapt, ceea ce propune Chris Tanasescu aici, în trena volumelor publicate anterior, de la Hermaia şi Cartea de la Curtea la Nomadosofia, este o experienţă de traducere creatoare menită a demonstra faptul că poezia e de fapt un limbaj universal, capabil să comunice sensuri noi şi cu atât mai bogate şi mai surprinzătoare, cu cât textele provin din surse tot mai diverse, trangresând graniţele dintre limbi şi dintre culturi.

Mai mult decât atât, poetul-traducător-antologator sancţionează implicit maniera apocaliptică în care ideologii de diferite nuanţe vorbesc, la unison, despre impactul funest al noilor tehnologii, al internetului îndeosebi, asupra omului contemporan, dovedind cu o mulţime de exemple elocvente cât de viu şi de fertil poate fi dialogul dintre textul tipărit şi cel digital(izat), dintre carte şi net, dintre “digital poets” şi “page poets”.

Ca atare, dincolo de frumuseţea sau de exemplaritatea textelor selectate, fie că e vorba de literatură de tip tradiţional, fie că e vorba de tentative dintre cele mai radicale de deconstrucţie a sensului, menirea esenţială a antologiei de faţă mi s-a părut a fi aceea de a ne determina să privim cu optimism soarta poeziei (şi a umanităţii, deopotrivă), văzând cum poate ea renaşte, când nimeni nu mai credea, din chiar propria-i cenuşă. Aidoma păsării Phoenix, a cărei efigie capătă acum forma mereu nouă şi virtualmente infinit reconfigurabilă a poemului-graf, marca MARGENTO.

Antonio Patraş

*

ALAN SONDHEIM

Please read –

 

These files are remnants, residue, of larger works such as Trilby, 35

minutes in length. The still images are used in video; the .mov files

are chained together, modified; sound is added.

 

We collude between death and sex, to the limits of distortion – space-time

burns around configurations of terror and the body.

 

The skin is always a skein of communication. Words are performative only

to the extent they can persuade physical reality beyond the sememe –

propaganda or persuasion of language.

 

Sexuality, body, language, create a matrix of interpenetrations, an

almost impossible separation of interior and exterior. Space inflates,

the temporal dimension shudders, reverses, cycles, escapes.

 

===

 

The basic directory contains programs for text and mathematics graphs.

The graphs images in portal are resonant/diacritical with the rest.

 

===

 

The background of the work is in http://www.asondheim.org/index.html –

the Internet Text, which continues to be build.

 

Alan Sondheim, [email protected]

 

 

ALAN SONDHEIM

Te rog citește –

 

Aceste fișiere sunt resturi, reziduuri de lucrări mai ample, ca Trilby, de

35 de minute. Imaginile fixe sunt folosite în film; fișierele.mov

sunt unite, modificate; se adaugă sunetul.

 

Complotăm între moarte și sex, la limita distorsiunii – curbura spațiu-timp

arde împrejurul formelor de teroare și al trupului.

 

Pielea e mereu o țesătură de comunicare. Cuvintele sunt performative numai

în măsura în care pot convinge realitatea fizică de dincolo de semem –

propagandă sau convingere prin limbaj.

 

Sexualitatea, trupul, limba crează o matrice de întrepătrunderi, o

separare aproape imposibilă între interior și exterior. Spațiul se dilată,

dimensiunea temporală se cutremură, se inversează, se mișcă în cicluri, evadează.

 

===

 

Registrul principal conține programe pentru text și grafuri matematice.

Vizualizarea grafurilor în portal rezonează cu/ se distinge de restul.

 

===

 

Contextul acestui proiect se regăsește la http://www.asondheim.org/index.html –

the Internet Text, al cărui conținut crește permanent.

 

Alan Sondheim, [email protected]

 

traducere de Raluca Tanasescu

 

 

 

 

ALAN SONDHEIM

deconstructed encodings –

 

my deepest secrets figlet-encoded concatenated through perl

 

Are you dressed as _ _ _ _ _ _ _ ? Is _ _ _ _ _ _ _ dressed as

you?

 

I love your feelings, _ _ _ _ _ _ _ …

Nothing moves, river deep…

 

My |_| is yours…

 

| |  / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / / calls

| | forth

| | nice love, eating, excreting memory.

 

beneath or within the tight, | | / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/

/ ‘_ \ /

 

_ \ \ /\ / / is , tight, (_)  __| (_) __| |_ __ ( ) |_ | | ___

__ _____ __?

 

… love is ___ ___ _ __ ___ _____ _| |__ __ _| |_ here, it’s

love?

 

Are you becoming close to Jennifer’s | | / _` | |/ _` | ‘_ \|/|

__| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / /? You melt into Julu’s skin

forever…

 

| |  / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / /:(_)

| | __| (_) __| |_ __ ( ) |_ | | ___ __ _____ __: _ _ _ _ _ _ _

| | :  _ _ :/ __|/ _ \| ‘_ ` _ \ / _ \ \ /\ / / ‘_ \ / _` | __|

 

Would _ _ _ _ _ _ _ mind you partying, | | / _` | |/ _` | ‘_

\|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / /, with us?

 

Your nice |_| is in my tight ___ ___ _ __ ___ _____ _| |__ __ _|

|_ Ah,

 

love eaten by julu-of-the-open-arms and julu-depressed

 

Are you dressed as _ _ _ _ _ _ _ ? Is _ _ _ _ _ _ _ dressed as

you?

 

I love your feelings, _ _ _ _ _ _ _ … Your thighs are moist

 

My |_|\__,_|\__\___| \__,_|_| |_|\__,_| |_| |_|

My ||_|\__,_|\__,_|\___| \__,_| is yours…

 

| |  / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / / calls

| | forth ill my makeup, eating, excreting memory.

 

staining the poor, | | / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ /

_ \ \ /\ / / is , poor, (_)  __| (_) __| |_ __ ( ) |_ | | ___ __

_____ __?

 

… my makeup is _ __ ___ ___ ___ ___ ___ / _| _ __ ___ _ _ |

(_)/ _| ___ here, it’s my makeup?

 

Are you becoming close to Jennifer’s | | / _` | |/ _` | ‘_ \|/|

__| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / /?

 

| |  / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / /:(_)

| | __| (_) __| |_ __ ( ) |_ | | ___ __ _____ __: _ _ _ _ _ _ _

| | :  _ _ :/ __|/ _ \| ‘_ ` _ \ / _ \ \ /\ / / ‘_ \ / _` | __|

 

Would _ _ _ _ _ _ _ mind you partying, | | / _` | |/ _` | ‘_

\|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / /, with us?

 

Your nice |_| is in my tight ___ ___ _ __ ___ _____ _| |__ __ _|

|_

 

| |  / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / /:(_)

| | __| (_) __| |_ __ ( ) |_ | | ___ __ _____ __: _ _ _ _ _ _ _

| | :  :| ‘_ ` _ \ / _ \/ __/ __| / _ \| |_ | ‘_ ` _ \| | | | |

| | | | |_ / _ \

 

Your ill |_|\__,_|\__\___| \__,_|_| |_|\__,_| |_| |_|

|_|\__,_|\__,_|\___| \__,_| is in my poor _ __ ___ ___ ___ ___

___ / _| _ __ ___ _ _ | (_)/ _| ___

 

Your breast seeps into my _ __ ___ ___ ___ ___ ___ / _| _ __ ___

_ _ | (_)/ _| ___ – turning me Julu-Jennifer

 

21        script zz */figlet [text]/*

22        pico zz

23        cat zz | perl a/julu.pl > yy

26        cat zz | perl a/julua.pl >> yy

27        pico yy

28        stty cols 70

 

ALAN SONDHEIM

encodări deconstruite –

cele mai intime secrete ale mele encodate cu figlet în perl

 

Te-ai îmbrăcat ca _ _ _ _ _ _ _ ? S-a îmbrăcat _ _ _ _ _ _ _ ca

tine?

 

Îmi plac mult sentimentele tale, _ _ _ _ _ _ _ …

Nicio mișcare, în adâncul râului…

|_| mea e-a ta…

 

| |  / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / / cer

| | rând

| | dragoste simpatică, mâncând, excretând memorie.

dedesubt sau înăuntrul strâmtei | | / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/

/ ‘_ \ /

 

_ \ \ /\ / / este , strâmtă (_)  __| (_) __| |_ __ ( ) |_ | | ___

__ _____ __?

… dragoste e ___ ___ _ __ ___ _____ _| |__ __ _| |_ aici, e dragoste?

 

Ești tot mai apropiat de Jennifer și de | | / _` | |/ _` | ‘_ \|/|

__| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / / ei? Te-ai topit în pielea lui Julu

pentru totdeauna…

 

| |  / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / /:(_)

| | __| (_) __| |_ __ ( ) |_ | | ___ __ _____ __: _ _ _ _ _ _ _

| | :  _ _ :/ __|/ _ \| ‘_ ` _ \ / _ \ \ /\ / / ‘_ \ / _` | __|

 

_ _ _ _ _ _ _ se supără dacă petreci | | / _` | |/ _` | ‘_

\|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / / cu noi?

|_| ta drăguță în strâmta mea  ___ ___ _ __ ___ _____ _| |__ __ _|

|_ Ah,

 

mâncată de vie de dragostea lui julu-brațe-deschise și julu-deprimatul

Te-mbraci la fel ca _ _ _ _ _ _ _ ? _ _ _ _ _ _ _ se-mbracă

la fel ca tine?

Îmi plac mult sentimentele tale, _ _ _ _ _ _ _ … Coapsele tale-s umede

|_|\__,_|\__\___| \__,_|_| |_|\__,_| |_| |_|  mea

||_|\__,_|\__,_|\___| \__,_| mea i-a ta…

 

| |  / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / / îmi sol

| | icită rău toată memoria de aranjat, mâncat, excretat.

 

pătând săraca | | / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ /

_ \ \ /\ / / este cumva săraca (_)  __| (_) __| |_ __ ( ) |_ | | ___ __

_____ __?

 

… fondul meu e _ __ ___ ___ ___ ___ ___ / _| _ __ ___ _ _ |

(_)/ _| ___ iată, e fondul meu?

 

Ești tot mai apropiat de | | / _` | |/ _` | ‘_ \|/|

__| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / / lui Jennifer?

 

| |  / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / /:(_)

| | __| (_) __| |_ __ ( ) |_ | | ___ __ _____ __: _ _ _ _ _ _ _

| | :  _ _ :/ __|/ _ \| ‘_ ` _ \ / _ \ \ /\ / / ‘_ \ / _` | __|

 

Vrei _ _ _ _ _ _ _ te rog să-ți depărtezi | | / _` | |/ _` | ‘_

\|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / /, cu noi?

 

Drăgălașa ta |_| în strâmta mea ___ ___ _ __ ___ _____ _| |__ __ _|

|_

 

| |  / _` | |/ _` | ‘_ \|/| __| | |/ / ‘_ \ / _ \ \ /\ / /:(_)

| | __| (_) __| |_ __ ( ) |_ | | ___ __ _____ __: _ _ _ _ _ _ _

| | :  :| ‘_ ` _ \ / _ \/ __/ __| / _ \| |_ | ‘_ ` _ \| | | | |

| | | | |_ / _ \

 

Nesănătoasa ta |_|\__,_|\__\___| \__,_|_| |_|\__,_| |_| |_|

|_|\__,_|\__,_|\___| \__,_| în biata mea _ __ ___ ___ ___ ___

___ / _| _ __ ___ _ _ | (_)/ _| ___

 

Sânul tău se scurge în a mea _ __ ___ ___ ___ ___ ___ / _| _ __ ___

_ _ | (_)/ _| ___ – preschimbându-mă în Julu-Jennifer

 

21 script zz */figlet [text]/*

22 pico zz

23 cat zz | perl a/julu.pl > yy

26 cat zz | perl a/julua.pl >> yy

27 pico yy

28 stty cols 70

 

traducere de Chris Tanasescu

 

 

Fig. 0 (Graph0 / 0_US_Poets_Graph)

{0: ‘baker-scavanger-loop.txt’, 1: ‘baldwin_internet_unconscious.txt’, 2: ‘bond-in.txt’, 3: ‘carpenter_issue1.txt’, 4: ‘drucker_unnatural_selection.txt’, 5: ‘galvin_headlines.txt’, 6: ‘galvin_in_my_sights.txt’, 7: ‘hejinian-i-laugh-as-if-my-pots-were-clean.txt’, 8: ‘hejinian-preliminaries-life-after-1990.txt’, 9: ‘jhave_one.txt’, 10: ‘joudah_pulse.txt’, 11: ‘joudah_way_back.txt’, 12: ‘kaminsky_during_war.txt’, 13: ‘kaminsky_map_of_bone.txt’, 14: ‘levin_five_skull_diadem.txt’, 15: ‘levine_second_going.txt’, 16: ‘levine_smoke.txt’, 17: ‘margento_&_erica_t_carter_jam_session.txt’, 18: ‘mcclatchy_mercury.txt’, 19: ‘mencia_poem_crossed_atlantic.txt’, 20: ‘mullen-if-in-virginia.txt’, 21: ‘mullen-marry-at-hotel.txt’, 22: ‘mullen-massa-had-a-yeller.txt’, 23: ‘notley_at_night_states.txt’, 24: ‘rothenberg_pound_project.txt’, 25: ‘rothenberg_tzara.txt’, 26: ‘sappho.txt’, 27: ‘scappettone_underture.txt’, 28: ‘snyder_home_from_siera.txt’, 29: ‘snyder_what_you_should_know.txt’, 30: ‘sondheim-please-read.txt’, 31: ‘sondheim_zz.txt’, 32: ‘stacy-doris-poem.txt’, 33: ‘starzinger-collectio.txt’, 34: ‘stefans_walkabout.txt’, 35: ‘taylor_apocalypse_tapestries.txt’, 36: ‘vincenz_bicycle.txt’, 37: ‘waldrep_fragment1.txt’, 38: ‘waldrep_fragment3.txt’, 39: ‘wright_apologia_pro_vita.txt’}

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,